BestJobs - Jobs - Production Supervisor

  Description


 • Mga Tungkulin:
  Responsibilidad sa mga Nasasakupan
  • Ipinapatupad and “Core Values” ng Kumpanya sa Departamentong kinabibilangan.
  • Itinuturo ang disiplina sa mga nasasakupan gamit ang “Company’s Rules and Regulation”.
  • Itinataguyod at hinuhubog ang kakayahan ng mga nasasakupan sa pamamagitan ng patuloy na pagtuturo at
  pagpapatnubay sa gawain.
  • Pinamumunuan at ipinapatupad sa mga nasasakupan ang pang-araw araw na gawain upang masiguro na
  ginagampanan ang nakatakdang trabaho.
  • Hinihikayat at itinuturo sa mga Section Heads ang mga epektibong pamamaraan ng pagpaplano, pamumuno,
  pag-oorganisa at pamamahala sa mga nasasakupan.
  • Tinitiyak na ginagampanan ang tungkulin ng mga nasasakupan.
  • Pinapangunahan ang taunang ebalwasyon ng pagganap sa tungkulin ng mga nasasakupan.
  • Nagrerekumenda ng kinakailangang Training/Programang Pagpapaunlad ng Kakayahan para sa mga
  nasasakupan
  Operation
  • Tinitiyak na may sapat na kaalaman ang mga nasasakupan sa mga pamantayan at “standard” sa linya ng
  Conversion at Packaging”
  • Nagbibigay ng nakatakdang lingguhang iskedyul at andar sa linya.
  • Nagbababa ng utos/direksyon ukol sa mga pagbabago sa produksyon at mga gawain.
  • Nakikipag-ugnayan sa Production Manager para sa agarang solusyon, pangangailangan at problema sa
  conversion at packaging.
  • Nagbibigay ng kaukulang rekomendasyon/solusyon sa mga suliranin ng departamento ukol sa proseso,
  materyales, makina o pagkaantala ng produksyon.
  • Pinag-aaralan at sinusuri ang tamang bilang ng mga tauhan para sa linya ayon sa posisyon, gawain at produkto
  na gagawin ayon sa itinakda ng produksyon.
  • Tinitiyak na ang itinakdang pagsasanay para sa mga baguhang empleyado ay naipapatupad ng tama ng Section
  Head ayon sa inaasahang resulta ng pag-gawa.


 • Requirements

 • Years of experience: 2
 • Language(s): Tagalog
 • Availability for travel: No
 • Availability for change of residence: No

Similar jobs

Permanent contract - Negotiable -

Full Time - Permanent contract - ₱ 22,000.00 monthly -

Full Time - Permanent contract - Negotiable -

Full Time - Permanent contract - Negotiable -

Full Time - Permanent contract - ₱ 60,000.00 monthly -

Get new jobs on Facebook Messenger

Send to Messenger

Job summary

 • Production Supervisor

 • Cavite, Calabarzon

 • Company

  Suncrest Foods Incorporated
 • Work type

  Other type of contract

 • Apply